Streszczenia

Sesja plakatowa:

SESJA PLAKATOWA DO POBRANIA

Zwycieski plakat:

Spośród nadesłanych prac plakatowych Komisja wybrała jeden. Zwycięzca to e-poster o tytule:

Bone Marrow Derived Cells to Regulate Tumor Regression evaluation of expressionin infantile hemangiomas and potential relation to angiogenesis and tumor environment interactionson the transitionfrom proliferation to involution phase.

Autorzy: Julia Sołek, Marta Kalwas, Mateusz Pryt, Elżbieta Sałacińska-Łoś, Przemysław Przewratil, Katarzyna Taran
Medical University of Lodz

Nagrodą był mikroskop MB-200 ufundowany przez firmę OPTA-TECH,

Gratulujemy zwycięzcą!

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes