PROGRAM NAUKOWY

PROGRAM W WERSJI DO DRUKU

SCIENTIFIC PROGRAM

STRESZCZENIA WYKŁADÓW DO POBRANIA

WARSZTATY 26.09.2019 CZWARTEK

SALA WARSZTATOWA
(S6-POZIOM 3)
SALA WARSZTATOWA
(S8-POZIOM 4)
8.00-11.45
Aktualne kryteria oceny badań immunohistochemicznych w raku piersi.
Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem przeciwciał dostępnych w ofercie
Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

Wojciech P. Olszewski /Warszawa/
Sesja organizowana przez Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
8.00-11.45
Morfologiczne spektrum mieloproliferacji – interaktywne warsztaty mikroskopowe.
Część I. Nowotwory mieloproliferacyjne
Część II. Mastocytoza
Część III. Progresja w nowotworach mieloproliferacyjnych

Monika Prochorec-Sobieszek /Warszawa/
Dorota Jesionek-Kupnicka /Łódź/
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska /Warszawa/
Beata Gierej /Warszawa/
Konsultant kliniczny: Joanna Góra Tybor /Warszawa/

Sponsor: Novartis

26.09.2019 CZWARTEK

SALA GŁÓWNA
(S2-POZIOM 1)
SALA AUDYTORYJNA
(S1-PARTER)
12.00-13.15
SESJA PLENARNA I
ROLA PATOLOGA W ERZE LECZENIE SPERSONALIZOWANEGO

Andrzej Marszałek /Poznań/
Jan Kotarski /Lublin/
12.00-12.15
Rozpoznanie patomorfologiczne GPS-em klinicysty
Włodzimierz Olszewski /Warszawa/
12.15-12.30
Leczenie spersonalizowane – oparcie w badaniu patomorfologicznym
Dariusz Kowalski /Warszawa/
12.30-12.45
Współpraca pomiędzy siecią biobanków a patologami
w erze medycyny personalizowanej

Jarosław Skokowski /Gdańsk/
12.45-13.15
Dyskusja panelowa
13.15-14.00
Mielofibroza i mastocytoza - znaczenie zintegrowanej analizy klinicznej,
histopatologicznej i genetycznej

Joanna Góra-Tybor, Katarzyna Budziszewska, Monika Prochorec-Sobieszek
Sponsor: Novartis
14.00-14.30
Diagnostyka molekularna w raku jajnika - współpraca interdyscyplinarna.
Sponsor: Astrazeneca
14.00-14.20
Zastosowanie techniki NGS w praktyce klinicznej
Maciej Borowiec /Łódź/
Sponsor: Perlan Technologies
14.30-15.15
Lunch
14.30-15.15
Lunch
15.15-16.45
SESJA
PATOLOGIA KLATKI PIERSIOWEJ – NIE TYLKO NOWOTWORY,
NIE TYLKO RAK PŁUCA

Renata Langfort /Warszawa/
Małgorzata Szołkowska /Warszawa/
15.15-16.45
SESJA
CHOROBY CYWILIZACYJNE WĄTROBY CZ. III

Andrzej Gabriel /Katowice/
Bożena Walewska-Zielecka /Warszawa/
Krzysztof Bardadin /Warszawa/

15.15-15.35
Zmiany rozsiane w płucach – możliwości rozpoznania patomorfologicznego
Renata Langfort /Warszawa/
15.15-15.28
Nowe kryteria oceny morfologicznej w NASH
- zalecenia polskiej grupy ekspertów NASH

Andrzej Gabriel /Warszawa/
15.35-15.55
Ziarniniaki w badaniu mikroskopowym – czy to zawsze gruźlica?
Ewa Kaznowska /Rzeszów/
15.28-15.41
Alkoholowa i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jako czynniki ryzyka
nowotworów

Michał Kukla /Katowice/
15.55-16.15
Międzybłoniak opłucnej – możliwości i ograniczenia diagnostyki mikroskopowej
Aldona Woźniak /Poznań/
15.41-15.54
Cholestazy wewnątrzwątrobowe dorosłych
– meandry diagnostyki

Andrzej Habior /Warszawa/
16.15-16.35
Nowotwory śródpiersia – morfologiczna i genetyczna diagnostyka różnicowa
Małgorzata Szołkowska /Warszawa/
15.54-16.07
Cechy morfologiczne oraz diagnostyka
różnicowa cholestaz wątroby

Bożena Walewska-Zielecka /Warszawa/
16.07-16.20
Suplementy diety, leki pozarecepturowe
- co na to nasza wątroba?

Krzysztof Simon /Wrocław/
16.20-16.33
Morfologiczne cechy uszkodzenia wątroby związane z
używaniem suplementów diety i leków pozarecepturowych

Agnieszka Haloń /Wrocław/
16.33-16.40
Niekontrolowane zażywanie NLPZ
- co na to na układ pokarmowy?

Agnieszka Kunecka /Łódź/
16.45-17.15
Przerwa kawowa
16.45-17.15
Przerwa kawowa
17.15-18.30
SESJA
ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU PATOMORFOLOGIA

Radzisław Kordek /Łódź/
Jolanta Orłowska-Heitzman /Kraków/
17.15-18.30
SESJA HISTORYCZNA
DE MORBIS ET MEDICIS

Ewa Iżycka-Świeszewska /Gdańsk/
Jacek Gulczyński /Gdańsk/

17.15-17.40
Patomorfolog - jak się obronić przed nieuzasadnionym atakiem
Jolanta Orłowska-Heitzman /Kraków/
17.15-17.35
Pathology and the Tudor Royal Family
Matthew Clarke /London, United Kingdom/
17.40-18.05
Zwłoki i szczątki ludzkie - prawo i granice absurdu
Radzisław Kordek /Łódź/
17.35-17.55
Paleopathology of the natural mummies
from the Ragusa province (S-E Sicily, XVIII-XX century)

Luca Ventura /L'Aquila, Italy/
18.05-18.30
Badanie materiału: między pieniędzmi a etyką
Andrzej Marszałek /Poznań/
17.55-18.15
Pathology museum of Turin: historical heritage and
biological archive

Luisa Ferrari /Turin, Italy/
18.15-18.30
Profesor Witold Nowicki - wybitny pedagog i naukowiec,
kliniczny patolog pierwszej połowy XX wieku,
kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej (1919-1941)
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego Jana Kazimierza
(w 140. rocznicę urodzin)

Lilya Volos /Lwów, Ukraina/
Witaliy Iwaszczenko /Lwów, Ukraina/

18.45-20.00
UROCZYSTE OTWARCIE
XXI ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW

27.09.2019 PIĄTEK

SALA GŁÓWNA
(S2-POZIOM 1)
SALA AUDYTORYJNA
(S1-PARTER)
8.00-9.30
SESJA PRAKTYCZNE ASPEKTY PATOLOGII MOLEKULARNEJ W ONKOLOGII
Monika Prochorec-Sobieszek /Warszawa/
Andrzej Marszałek /Poznań/

8.00-9.30
SESJA
PATOLOGIA DOŚWIADCZALNA

Wojciech Łopuszyński /Lublin/
Janusz Dzięcioł /Białystok/

8.00-8.20
Mutacje BRAF, jako cel terapeutyczny
Anna Szumera-Ciećkiewicz /Warszawa/
Agnieszka Dansonka-Mieszkowska /Warszawa/

8.00-8.30
Mysie modele nieswoistych chorób zapalnych jelit i raka jelita grubego – sukcesy i porażki
Jakub Fichna /Łódź/

8.20-8.40
Kompleksowa identyfikacja fuzji genowych ALK, ROS1, NTRK1/2/3, RET i mutacji EGFR, RAS z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej
generacji w raku płuca i innych guzach litych

Piotr Wiśniewski /Warszawa/
Andrzej Tysarowski /Warszawa/

8.30-9.00
Chemotherapy-induced enteric neuropathies
Raquel Abalo /Madrid, Spain/
8.40-9.00
Germinalne i somatyczne mutacje BRCA1/2
Michał Pyzlak /Warszawa/
Andrzej Tysarowski /Warszawa/

9.00-9.15
Ekspresja genów cykliny E i kinaz MAPK w nowotworowych hepatocytach szczura eksponowanych na działanie prozapalnych makrofagów M1
Marta Wójcik /Lublin/
9.00-9.15
Analiza ctDNA w onkologii molekularnej
– stan aktualny i perspektywy wykorzystania

Katarzyna Seliga /Warszawa/
9.15-9.30
Wpływ deksametazonu i simwastatyny na morfologię komórek wątrobowych z wykorzystaniem modelu świni
Mateusz Mikiewicz /Olsztyn/
9.30-11.00
SESJA PLENARNA 2
HEMATOPATOLOGIA

Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska /Warszawa/
Monika Prochorec-Sobieszek /Warszawa/
Justyna Szumiło /Lublin/

9.30-10.00
Of wolves and sheep: lymphomas and their mimics for the surgical pathologist
Falko Fend /Tübingen, Germany/
10.00-10.30
Aggressive B-cell lymphomas, WHO classification and beyond
Birgitta Sander /Stockholm, Sweden/
10.30-10.45
Challenging case nr 1
Anna Szumera-Ciećkiewicz /Warszawa/
10.45-11.00
Challenging case nr 2
Beata Gierej /Warszawa/
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.30-13.00
SESJA
NOWA KLASYFIKACJA WHO NOWOTWORÓW SKÓRY

Wojciech Biernat /Gdańsk/
Grzegorz Dyduch /Kraków/

11.30-12.45
SESJA
NIETYPOWE ZMIANY W CYTOLOGII TARCZYCY (PRZYPADKI DYDAKTYCZNE)

Dariusz Lange /Gliwice/
Stanisław Sporny /Łódź/

11.30-11.50
Sesja
Nowotwory keratynocytarne i przydatkowe

Andrzej Marszałek /Poznań/
11.30-11.45
AUS czy FLUS w kategorii III wg systemu Bethesda
Agata Stanek- Widera /Gliwice/
11.50-12.10
Nowotwory melanocytarne
Grzegorz Dyduch /Kraków/
11.45-12.00
Kategoria V. Podejrzenie złośliwości.
Korelacja cytologiczno-histologiczna.

Mykola Chekan /Gliwice/
12.10-12.30
Nowotwory hematopoetyczne i limfoidalne
Wojciech Biernat /Gdańsk/
12.00-12.15
Zmiany wtórne w tarczycy.
Prezentacja wybranych przypadków.

Ewa Zembala- Nożyńska /Gliwice/
12.30-12.45
Nowotwory tkanek miękkich
Janusz Ryś /Kraków/
12.15-12.30
Nietypowa kliniczna prezentacja chłoniaka Hodgkina w tarczycy. Możliwości i ograniczenia diagnostyki cytologicznej chłoniaków tarczycy.
Elwira Bakuła-Zalewska /Warszawa/
12.30-12.45
Guz beleczkowy szkliwiejący.
Typowy, nietypowy obraz cytologiczny.

Dariusz Lange /Gliwice/
12.45-13.45
Ocena rearanżacji ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca – wyzwanie diagnostyczne
Moderator: Renata Langfort /Warszawa/
Wykładowcy: Małgorzata Szołkowska /Warszawa/
Kamila Wojas-Krawczyk/Lublin/, Andrzej Tysarowski /Warszawa/
Sponsor: Roche Polska
12.45-14.15
SESJA PLAKATOWA
Grzegorz Dworacki /Poznań/
Łukasz Szylberg /Bydgoszcz/

13.45-14.20
Praktyczne aspekty badania poziomu ekspresji PD-L1 w kontekście diagnostyki
zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Sponsor: MSD Polska
14.30-15.15
Lunch
14.30-15.15
Lunch
15.15-16.45
SESJA
POSTĘPY W UROPATOLOGII

Krzysztof Okoń /Kraków/
Agnieszka Hałoń /Wrocław/


15.15-16.45
SESJA
DONIESIENIA USTNE

Katarzyna Guzińska-Ustymowicz /Białystok/
Piotr Ziółkowski /Wrocław/

Szczegóły plan wystąpień
15.15-15.40
Prostate cancer pathology: what has changed in the last 5 years
Rodolfo Montironi /Ancona, Italy

15.40-16.15
New entities of the renal tumors
Marina Scarpelli /Ancona, Italy

16.15-16.35
Glandular tumors of the urinary bladder
Marcin Ligaj /Warszawa/

16.45-17.15
Przerwa kawowa
16.45-17.15
Przerwa kawowa
17.15-18.15
SESJA
ZMIANY JATROGENNE W UKŁADZIE POKARMOWYM

Anna Nasierowska-Guttmejer /Warszawa/
Andrzej Mróz /Warszawa/

17.15-18.30
SESJA
CHOROBA ZALEŻNA OD IgG4

Barbara Górnicka /Warszawa/
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska /Warszawa/
Marian Danilewicz /Łódź/

17.15-17.35
Uszkodzenie polekowe przewodu pokarmowego - rola diagnostyki histopatologicznej
Andrzej Mróz /Warszawa/
17.15-17.45
Znaczenie diagnostyczne obecności podwyższonego poziomu podklasy IgG4 immunoglobuliny IgG w immunopatologii
Grzegorz Dworacki /Poznań/
17.35-17.55
Zmiany w przewodzie pokarmowym po radio- i/lub chemioterapii
Anna Nasierowska-Guttmejer /Warszawa/
17.45-18.30
Prezentacja przypadków choroby zależnej od IgG4 (IgG4-related disease) w wybranych narządach

17.55-18.15
Zmiany jatrogenne po operacji wyrostka robaczkowego
Dorota Łącka /Warszawa/
17.45-17.52
IgG4-RD w trzustce
Michał Mazurkiewicz /Warszawa/
Barbara Górnicka /Warszawa/

18.00-18.07
IgG4-RD w wątrobie i drogach żółciowych
Agata Cyran /Warszawa/
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska /Warszawa/

18.07-18.14
IgG4-RD w nerkach
Aleksandra Starzyńska-Kubicka /Warszawa/
Agnieszka Perkowska-Ptasińska /Warszawa/

18.14-18.21
IgG4-RD w węzłach chłonnych oraz przestrzeni zaotrzewnowej
Jakub Grzybowski /Warszawa/
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska /Warszawa/

18.21-18.30
IgG4-RD w narządach głowy i szyi
Łukasz Fusprof /Warszawa/
Barbara Górnicka /Warszawa/

18.30-19.30
Walne zebranie członków PTP
19.30-20.15
Walne Zebranie Sekcji Cytologii Klinicznej

28.09.2019 SOBOTA

SALA GŁÓWNA
(S2-POZIOM 1)
SALA AUDYTORYJNA
(S1-PARTER)
8.15-9.30
SESJA
PRZYPADEK, KTÓRY PAMIĘTAM DO DZISIAJ (PRZYPADKI DYDAKTYCZNE)

Andrzej Kram /Szczecin/
Joann Reszeć /Białystok/

8.15-9.30
SESJA
WSPÓŁPRACA PATOLOGA I BIOLOGA MOLEKULARNEGO W DIAGNOSTYCE NOWOTWORÓW OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (PRZYPADKI DYDAKTYCZNE)

Wiesława Grajkowska /Warszawa/
Dariusz Adamek /Kraków/

8.15-8.26
Guz śródpiersia u 43-letniego mężczyzny, opis przypadku,
diagnostyka różnicowa

Joanna Reszeć /Białystok/
8.15-8.30
Wyzwania współczesnej neuropatologii
Ewa Iżycka-Świeszewska /Gdańsk/
8.26-8.37
Rzadki typ guza jajnika - opis przypadku i diagnostyka różnicowa
Urszula Leszczyńska /Białystok/
8.30-9.00
Zintegrowana diagnostyka histopatologiczno-molekularna nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
Wiesława Grajkowska /Warszawa/
Joanna Trubicka /Warszawa/
8.37-8.48
Guz policzka u młodego więźnia
Andrzej Kram /Szczecin/
Konrad Ptaszyński /Olsztyn/

9.00-9.30
Identyfikacja molekularnych markerów diagnostycznych, prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach mózgu u dorosłych
Wiesława Grajkowska /Warszawa/
Andrzej Tysarowski /Warszawa/
Katarzyna Seliga /Warszawa/

8.48-8.59
Nietypowa prezentacja choroby układu krwiotwórczego w skórze
- opis przypadku

Agata Piłaszewicz-Puza /Białystok/
8.59-9.10
Guz barku - dlaczego dane kliniczne są tak bardzo istotne w diagnostyce różnicowej
Luiza Kańczuga-Koda /Białystok/
9.10-9.21
Sesja
Nowotwory metachroniczne. Podobne, ale nie identyczne

Janusz Ryś /Kraków/
9.21-9.30
Agresywne chłoniaki B-komórkowe z „końcowym” (terminalnym) zróżnicowaniem charakteryzują się podobieństwami morfologiczno-immunofenotypowymi
raków i mięsaków – wyzwanie diagnostyczne

Grzegorz Rymkiewicz /Warszawa/
9.30-11.00
SESJA PLENARNA 3
GUZY TKANEK MIĘKKICH

Janusz Ryś /Kraków/
Konrad Ptaszyński /Olsztyn/

9.30-9.50
New fusion sarcomas. Histopathology and clinical significance of selected entities
Markku Miettinen /Bethesda, USA/
9.50-10.10
Oncogenic kinase gene fusions in cancer. Implication for targeted therapy
Jerzy P. Lasota /Bethesda, USA/
10.10-10.25
Nowotwory drobnookrągłokomórkowe. Diagnostyka dla ubogich
- diagnostyka dla bogaczy

Konrad Ptaszyński /Olsztyn/
10.25-10.40
Nomogramy – narzędzia do spersonalizowanego szacowania
ryzyka niepowodzeń w leczeniu wybranych mięsaków tkanek miękkich

Janusz Ryś /Kraków/
10.45-11.00
Wieloparametrowa ocena rokowania u chorych na tłuszczakomięsaka
Agnieszka Harazin-Lechowska /Kraków/
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.30-11.50
Cytologia cienkowarstwowa BLX – nowa technologia
Jan Faryna /Warszawa/
Grzegorz Tracz /Lublin/

Sponsor: Jarwis

11.50-12.30
Rak potrójnie ujemny piersi
Wojciech P. Olszewski /Warszawa/
Grant edukacyjny: Roche Diagnostics

12.30-14.00
SESJA
HETEROGENNOŚĆ RAKA PIERSI

Ewa Chmielik /Gliwice/
Wojciech P. Olszewski /Warszawa/

12.30-14.00
SESJA
PATOLOGIA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO

Agnieszka Korolczuk /Lublin/
Aldona Woźniak /Poznań/

12.30-13.00
Heterogeneity of breast cancer during progression
Janina Kulka /Budapest, Hungary/
12.30-12.50
Ocena histopatologiczna popłodu – aktualny stan wiedzy
Agnieszka Korolczuk /Lublin/
13.00-13.20
Heterogenność raka piersi w kontekście oceny w biopsji gruboigłowej
i jej znaczenie kliniczne

Ewa Chmielik /Gliwice/
12.50-13.15
Pathology of stillbirth
Noel McEntagart /Dublin, Ireland/
13.20-13.40
Heterogenność podtypów biologicznych raka piersi
Wojciech P. Olszewski /Warszawa/
13.15-13.35
Ocena histopatologiczna łożyska wg Klasyfikacji Amsterdam - doświadczenia własne
Justina Matilde Iversen /Oslo, Norway/

13.40-13.50
Kliniczne aspekty heterogenności raka piersi
Wojciech P. Olszewski /Warszawa/
Agnieszka Jagiełło- Gruszfeld /Warszawa/

13.35-13.55
Postnatalna placentologia kliniczna – od manifestacji klinicznej do diagnozy
– wieloparametrowa diagnostyka preeklampsji i FGR

Martyna Trzeszcz /Wrocław/
14.00-15.30
INTERDYSCYPLINARNA SESJA PATOLOGII SZYJKI MACICY
– NOWE SPOJRZENIE NA KONTROWERSJE DIAGNOSTYCZNE W
ERZE PIERWOTNEGO SKRININGU HPV

Włodzimierz Olszewski /Warszawa/
Michał Jeleń /Wrocław/
Andrzej Nowakowski /Warszawa/
Moderator-Romana Tomaszewska /Kraków/
Moderator-Robert Jach /Kraków/
14.00-15.30
SESJA
PATOLOGIA NOWOTWORÓW WIEKU ROZWOJOWEGO

Maciej Pronicki /Warszawa/
Józef Kobos /Łódź/


14.00-14.15
Współczesna profilaktyka wtórna raka szyjki macicy
– podstawy patomorfologiczne i molekularne

Włodzimierz Olszewski /Warszawa/
14.00-14.20
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu rzadkich nowotworów wieku dziecięcego
Jadwiga Małdyk /Warszawa/

14.15-14.30
Czy patolog i ginekolog będą w przyszłości potrzebni do realizacji badań
przesiewowych w kierunku stanów przedrakowych i raka szyjki macicy?

Andrzej Nowakowski /Warszawa/
14.25-14.45
Mięsak prążkowanokomórkowy u dzieci i młodzieży.
Różnice morfologiczne oraz diagnostyka histopatologiczna, immunohistochemiczna i molekularna w guzach tej grupy

Teresa Klepacka /Warszawa/
14.30-15.30
HRHPV a LBC – nowa rola cytologii w erze pierwotnego skriningu HPV.
Biomarkery immunocytochemiczne – narzędzia selekcji ryzyka HSIL
oraz nowoczesnej kontroli niezgodności cyto-wirusologicznych i cyto-histologicznych.
Immunohistochemia p16 – kluczowa rola diagnostyczna i co jeszcze?
Wyniki histopatologiczne – biopsja kolposkopowa vs materiał chirurgiczny,
kto ma rację? Analiza przyczyn rozbieżności diagnostycznych.
Czy niezgodność zawsze wskazuje na błąd diagnostyczny czy może także
na ograniczenia metody? Czy istnieje „złoty standard” w detekcji HSIL - wieloparametrowa dyskryminacja ryzyka.

Prezentacja przypadków klinicznych
Martyna Trzeszcz /Wrocław/
Maciej Mazurec /Wrocław/
14.45-15.10
Zasady diagnostyki nowotworów nerek wieku dziecięcego wg obowiązującej klasyfikacji SIOP – RTSG
Józef Kobos /Łódź/

15.10-15.30
Rozpoznawanie anomalii naczyniowych wieku dziecięcego wg zrewidowanej w 2018r. Klasyfikacji ISSVA
Józef Kobos /Łódź/

15.30-16.00
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZJAZDU
Wręczenie nagrody ufundowanej przez firmę OPTA-TECH za najlepszy plakat zaprezentowany na XXI Zjeździe PTP
16.00
Lunch
16.00
Lunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes