Cennik szczegółowy uczestnictwa w PTP 2019

 do 15.04.2019 r.od 16.04 do 15.08.2019 r.od 16.08.2019 r.na miejscuza 1 dzień
Członkowie PTP500 zł600 zł700 zł1000 zł200 zł
*Lekarze specjalizujący się,
członkowie PTP
200 zł250 zł300 zł400 zł100 zł
*Lekarze specjalizujący się, niebędący członkami PTP250 zł300 zł350 zł500 zł150 zł
**Studenci50 zł50 zł100 zł200 zł50 zł
Seniorzy50 zł50 zł50 zł50 zł50 zł
Wykładowcy/przewodniczący sesji będący członkami PTP500 zł500 zł500 zł500 zł500 zł
Pozostali uczestnicy 600 zł700 zł800 zł1200 zł250 zł
Bankiet*** 27.09.2019150 zł150 zł150 zł

(*) lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii, na podstawie zaświadczenia podpisanego przez kierownika specjalizacji
(**) studenci kierunku lekarskiego lub z zakresu nauk biologicznych i medycznych; nie dotyczy studentów studiów doktoranckich
(***) niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

 

 

 

Pakiet uczestnika obejmuje:
– wstęp na sesje plenarne, sesje tematyczne, warsztaty, sesje firmowe, sesje plakatowe 
– wstęp na uroczyste otwarcie Zjazdu wraz z koktajlem
– wstęp na wystawę firm medycznych
– teczki z materiałami zjazdowymi
– certyfikat uczestnika z punktami edukacyjnymi
– lunche oraz przerwy kawowe podczas trwania Zjazdu

Warunkiem udziału w Zjeździe jest:
– rejestracja
– wpłata na konto

Prosimy o wpłatę na konto:
Alfakonferencje S.C.
ul. Wiosenna 15
60-185 Skórzewo
Numer: 53 1050 1533 1000 0092 5950 6062
(z dopiskiem: ZJAZDPTP2019 + imię i nazwisko uczestnika)

Punkty edukacyjne:

Uczestnicy Zjazdu otrzymają certyfikat z 30 punktami edukacyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Certyfikacja INFARMA

Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY. Certyfikat do pobrania

 

 

 
Powered by Khore by Showthemes